Søke barnehageplass hos oss?

Hei alle foresatte.

Fredrikstad har et felles opptak for alle barnehager i kommunen enten de er private eller kommunale, og fristen for å søke er 1. mars hvert år. 

Så på nyåret og før 1. mars så må du ha søkt plass for å komme med på listene til hovedopptaket. 

 

I første omgang så skal kommunen godkjenne søkadene (dette er en ren formalitet), deretter så samles alle lederne for et felles opptak hvor barna vil bli tildelt plass, enten hos oss eller i noen av de andre barnehagene som det er søkt på. Vi etterstreber hvert år og få plass til de som søker oss på 1. prioritet, og setter pris på hver og en av dere.

Når alle har fått et tilbud om barnehageplass så vil dere få en mail/sms på dette hvor dere skal gå inn å godkjenne eller avslå tilbudet. Om ikke annet er mulig, så er vanlig oppstart i barnehagen etter sommerferien.

Etter at dere har godkjent tilbudet om barnehageplass så vil dere få en innkallelse til et foreldremøte hvor dere får se barnehagen og få de papirene dere trenger. Vi setter av tid til litt informasjon fra vår side og en prat med dere om dere ønsker det etter møtet. Vi har en flott bunke med papir dere skal få fylle ut, slik at vi kan forberede oss best mulig til barnet deres kommer i barnehagen.

Det å sende sitt første barn i barnehagen kan være både rart og litt vanskelig, og man har kanskje mange spørsmål - vi bistår og hjelper dere med det dere trenger hjelp til :) 

Det er viktig å være klar over at alle barn og foresatte håndterer starten i barnehage ulikt, og vi skal i fellesskap finne en løsning som passer for både dere og barnet deres.

Hjertelig velkommen skal dere være:) 

 

Klikk her for å søke om barnehageplass hos oss.