De minste barna i barnehagen

 Før den lille starter i barnehagen så får dere et tilbud av oss om et foreldremøte og at dere kan komme på besøk i barnehagen ca. 4 ganger med barnet deres før vi tar sommerferie. Det tenker vi gir både dere og barnet deres en god start på den nye hverdagen som venter dere i august.   

  For de yngste barna i barnehagen vil vi først og fremst legge vekt på å skape trygghet i en ny ”barnehageverden”. Det er mye nytt å bli kjent med og forholde seg til for de som har startet i barnehagen for aller første gang. Både for barnet og for foreldre/foresatte.

  De er kanskje ikke vant til å være mange timer borte fra mamma og pappa hver dag. De yngste har behov for ro og forutsigbarhet. De liker å ha oversikt over hvilke voksne og barn som er sammen med dem. Det er også viktig i arbeidet med å la de små barnas egen kultur få komme til uttrykk. 

  De viser stor glede ved kroppslig lek, med store bevegelser som å hoppe og skli. Etter hvert som de blir kjent vil et blikk fra den ene til den andre kunne være nok i å sette i gang muntert samspill.