Friluft

Vi har kjernetid i barnehagen fra 09.30 – 14.00. Det er viktig at barnet leveres innen 09.30, både for barnets egen del, og i respekt for de andre barna. Dette for å unngå at de andre barna skal stå og vente når vi skal gå på tur.

 Vi er en friluftsbarnehage som holder til rett ved skogen på Gressvik i Fredrikstad. Vi har stor tumleplass innenfor gjerdet, og all verdens med muligheter utenfor gjerdet...

Vi ønsker å være på tur så mye som mulig. Lekeapparatene innenfor gjerdet er like hver dag hele året, mens naturen er i konstant bevegelse, og vi ser at det mye mer kreativ lek og mindre konflikter når vi er på tur. Dessuten er det helt andre kroppslige utfordringer å være for eksempel i skogen enn på samme areal hele tiden.

Vi har laget til en naturlekeplass rett oppe i skogen for barnehagen, vi har også en grillhytte rett utenfor gjerdet og en trollskog for de minste rett utenfor porten. Ønsker vi en litt lengre dagstur så kan vi gå til Sprinkelet, det er stas å klatre opp i tårnet og se utover. 

Forskning viser at på inne og uteområdet i barnehagen har de eldste barna gjennomgående høyere intensitet i leken enn de yngste. Men i naturen er intensiteten omtrent det samme.

I naturen er det flere handlingsmuligheter både for de yngste og eldste barna. I skogen er det ulikt underlag og vegetasjon og terreng gir mulighet for mer variert lek. Det kan da være lettere, også for de yngste, å finne handlingsmuligheter som passer for den enkelte.

Det handler om å skape et spennende miljø der alle vil søke nye utfordringer. "Naturen har utfordringer for alle og serverer et mangfold av muligheter. Å «bestige» en stein kan være lett for en femåring og umulig for en toåring. Steinen kan klatres på fra alle kanter, og straks barnet har kommet til topps, kan det prøve ei ny rute igjen."

Det er viktig å ha gode læremestere, og ingen er bedre til det enn de store barna! Barn trenger å få søke utfordringer og spennende opplevelser fordi det gir mange gode opplevelser. Opplevelser som glede, frykt, mestring, grensesprenging m.m. gir erfaring med kontraster av følelser.

I vår barnehage har vi med maten ut til alle barna på tur, vi lager også gjerne varmmaten på bålet.

Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Naturen er dermed en god arena for utvikling på mange områder. Studier viser at barn som leiker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leiker på tradisjonelle leikeplasser (Fjørtoft 2000).