SKOLER ØREBEKK BARNEHAGE SOGNER TIL

Ørebekk barnehage sogner til disse skolene : HURRØD SKOLE - RØD SKOLE - TROSVIK SKOLE - AMBJØRNSRØD SKOLE - SLEVIK SKOLE og MANSTAD SKOLE.