Ut på tur , glede for både små og store :-)

Ingen grøftekant er for liten, og ingen meitemark for lang!

 

Barnehagen vektlegger friluftsliv i hverdagen, og derfor har personalet valgt å være mye ute. Personalet synes det er viktig for barna at de får bruke kroppen sin, og vil at barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen og lære å sette pris på naturen når de er i barnehagen.

Når vi går på tur, bruker vi alltid god tid. Veien til målet er like viktig som å nå målet, og det er ikke alltid vi går så langt. Vi stopper langs stien, og tar oss god tid til undring og fabulering rundt ting som opptar barna. Personalet ønsker at barna skal oppleve at vi har god tid og deler flotte opplevelser sammen.

Personalet knytter det vi ser i naturen sammen med tema som vi jobber med ellers i barnehagen. Vi tar naturen med oss inn, og vi tar «inne-aktiviteter» med oss ut.

0-3 åringene tar del i friluftslivet i barnehagen på sin egen måte, i sitt eget tempo. Alle barna er mye ute, og benytter uteområder med ulendt terreng i nærmiljøet (3-6 åringene).

I skogen får barna god anledning til, på en naturlig måte, å mestre kroppen sin i ulendt terreng. Personalet opplever at det er svært god lek og få konflikter mellom barna når vi er ute i naturen – der er det rom for alle, og nok av pinner og annet lekemateriell! Personalet ser også at leken ute er mer kreativ enn leken inne, fordi barna ikke har det vanlige lekemateriellet. I naturen finnes helt unike muligheter for alle barn, og naturlig stimulering innenfor alle fagområdene. Barna får også lære om respekt for naturen, det som spirer og gror, om resirkulering, gjenbruk og om å ta vare på naturen. Grillhytta er også i aktiv bruk.