Aldersinndelte grupper

Vi har aldersdelte grupper i vår barnehage ca en gang i uken. Vi starter opp på høsten og holder på frem til sommeren. 

Det vil si at vi på tvers av avdelinger deler barna opp i:

1-åringer

2-åringer

3-åringer

4-åringer

5-åringer

 

Her blir barna bedre kjent med hverandre, de har egne opplegg for dagen de skal være sammen, de ansatte får jobbet på tvers og blir enda bedre kjent med flere av barna.

Sosialisering er viktig synes vi, og barna følger hverandre gjennom barnehagetiden, og mange følger hverandre over til samme skole. Da er det godt å være trygge på hverandre og kjenne hverandre. 

I gruppene så er vi på tur, vi setter i gang prosjekter, og vi leker mye sammen for å bli kjent. Det er gøy å besøke en annen avdeling, og gå på tur med andre enn de som er sammen hver dag.